SNO

> Startsiden

> Innhold
        • Emneregisteret
        • De blå permene

> Linker

> SNO


> Kontakt ossStiftelsen Norsk Okkupasjonshistorie - SNO

Stiftelsens formål er allmennyttig, objektiv forskning og publisering vedrørende norsk historie omkring verdenskrigen 1939 - 45 og tidsrommet før og etter denne.

Stiftelsen kan herunder utgi bøker og skrifter, utdele forskningsbidrag og ellers støtte tiltak til fremme av stiftelsens historiskvitenskaplige formål.

Stiftelsen er opprettet i 1991 i henhold til Lov om stiftelser, og er registrert i Enhetsregisteret med org. nr. 974 472 686.

Formålet med SNO's Internettsider er å spre kunnskap om norsk okkupasjonshistorie og beslektede emner. Emneregisteret inneholder ca 9.000 avissider av avisene 8. mai og "Folk og Land" fra årene 1948 - 2003. Stoffet er ordnet etter et register med 151 ulike emner innenfor det nevnte saksområde.
Materialet vil etterhvert bli utvidet med dokumenter, korrespondanse og annet stoff med tilknytning til okkupasjonshistorien.


SNO Vedtekter.


  Stiftelsen norsk okkupasjonshistorie - 2004 / 2009